AGARRES

AA-002 AGARRE BICEPS-RECTO
AA-002 AGARRE BICEPS-RECTO
AA-003 BARRA TRICEPS-CURVO
AA-003 BARRA TRICEPS-CURVO
AA-004 CUERDA DE TRÍCEPS
AA-004 CUERDA DE TRÍCEPS
AA-005 AGARRE GIRONDA
AA-005 AGARRE GIRONDA
Agarre remo bajo abierto
AA-006 AGARRE DE GIRONDA ABIERTO
AA-007 Agarre Estribo Cruce
AA-007 AGARRE ESTRIBO DE CRUCE
aa-008 agarre dorsal alto
AA-008 AGARRE DE DORSAL ALTO
AA-012 AGARRE DORSAL PROFESIONAL
AA-012 AGARRE DORSAL PROFESIONAL